Elektronik Imza Kanunuelektronik imza kanunu madde5070 sayili kanun

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Madde 21

Elektronik İmza Kanunu Madde 21

Kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmayacak hükümler
Bu Kanunun 8 inci maddesinin dört ve beşinci fıkraları ile 15 ve 19 uncu maddesi hükümleri, elektronik sertifika hizmet sağlama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.