Elektronik Imza Kanunuelektronik imza kanunu madde5070 sayili kanun

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Madde 24

Elektronik İmza Kanunu Madde 24


5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve mevcut (m) bendi (n) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

m) Elektronik İmza Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,