Elektronik Imza Kanunuelektronik imza kanunu madde5070 sayili kanun

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Madde 5

Elektronik İmza Kanunu Madde 5

Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı
Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.

Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.