5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 110

Türk Ceza Kanunu Madde 110
Etkin pişmanlık

(1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.