5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 123

Türk Ceza Kanunu Madde 123
Kişilerin huzur ve sükununu bozma

(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.