5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 144

Türk Ceza Kanunu Madde 144
Daha az cezayı gerektiren haller

(1) Hırsızlık suçunun;

a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,

b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,

İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.