5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 146

Türk Ceza Kanunu Madde 146
Kullanma hırsızlığı

(1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.