5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 15

Türk Ceza Kanunu Madde 15
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması

(1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hallerde ceza, soruşturma evresinde ileri sürülen kanuni ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve kanuni hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundurularak hesaplanır.