5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 160

Türk Ceza Kanunu Madde 160
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

(1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.