5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 171

Türk Ceza Kanunu Madde 171
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

(1) Taksirle;

a) Yangına,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,

Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.