5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 175

Türk Ceza Kanunu Madde 175
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali

(1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.