5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 176

Türk Ceza Kanunu Madde 176
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama

(1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.