5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 177

Türk Ceza Kanunu Madde 177
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması

(1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.