5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 187

Türk Ceza Kanunu Madde 187
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

(1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.