5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 190

Türk Ceza Kanunu Madde 190
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,

Kişi, (Değişik ibare: 6545 – 18.6.2014 / m.67) “beş yıldan on” yıla kadar hapis (Ek ibare: 7078 S.K m.133 – 1.2.2018) “ve bin günden onbin güne kadar adlî para” cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, (Değişik ibare: 6545 – 18.6.2014 / m.67) “beş yıldan on” yıla kadar hapis (Ek ibare: 7078 S.K m.133 – 1.2.2018) “ve bin günden onbin güne kadar adlî para” cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.