5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 195

Türk Ceza Kanunu Madde 195
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

(1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.