5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 198

Türk Ceza Kanunu Madde 198
Paraya eşit sayılan değerler

(1) Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet altınları, para hükmündedir.