5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 20

Türk Ceza Kanunu Madde 20
Ceza sorumluluğunun şahsiliği

(1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.