5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 200

Türk Ceza Kanunu Madde 200
Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar

(1) Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet veya malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.