5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 205

Türk Ceza Kanunu Madde 205
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

(1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.