5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 206

Türk Ceza Kanunu Madde 206
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

(1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.