5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 211

Türk Ceza Kanunu Madde 211
Daha az cezayı gerektiren hal

(1) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.