5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 215

Türk Ceza Kanunu Madde 215
Suçu ve suçluyu övme

(1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.