5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 217

Türk Ceza Kanunu Madde 217
Kanunlara uymamaya tahrik

(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.