5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 228

Türk Ceza Kanunu Madde 228
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, (Değişik ibare: 6763 S.K m.19 – 24.11.2016) “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere” adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) (Ek: 7078 S.K m.134- 1.2.2018) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 7078 S.K m.134- 1.2.2018) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.