5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 23

Türk Ceza Kanunu Madde 23
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç

(1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.