5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 240

Türk Ceza Kanunu Madde 240
Mal veya hizmet satımından kaçınma

(1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.