5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 241

Türk Ceza Kanunu Madde 241
Tefecilik

(1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan (Değişik: 7242 S.K. m.14-yürürlük: 15.4.2020) “altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden” beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 7242 S.K. m.14-yürürlük: 15.4.2020) “Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kar artırılır”