5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 253

Türk Ceza Kanunu Madde 253
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

(1) Rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.