5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 256

Türk Ceza Kanunu Madde 256
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

(1) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.