5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 262

Türk Ceza Kanunu Madde 262
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

(1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.