5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 263

Türk Ceza Kanunu Madde 263
Kanuna aykırı eğitim kurumu

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.04.2013 tarih ve 6460 sayılı Kanun’un 13. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.