5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 266

Türk Ceza Kanunu Madde 266
Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

(1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.