5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 268

Türk Ceza Kanunu Madde 268
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

(1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.