5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 28

Türk Ceza Kanunu Madde 28
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit

(1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.