5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 286

Türk Ceza Kanunu Madde 286
Ses veya görüntülerin kayda alınması

(1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.