5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 321

Türk Ceza Kanunu Madde 321
Savaş zamanında emirlere uymama

(1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.