5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 325

Türk Ceza Kanunu Madde 325
Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

(1) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.