5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 332

Türk Ceza Kanunu Madde 332
Askerî yasak bölgelere girme

(1) Devletin askerî yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile girenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş zamanında işlenirse faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.