5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 341

Türk Ceza Kanunu Madde 341
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

(1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.