5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 42

Türk Ceza Kanunu Madde 42
Bileşik suç

(1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.