5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 47

Türk Ceza Kanunu Madde 47
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.