5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 49

Türk Ceza Kanunu Madde 49
Süreli hapis cezası

(1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.

(2) Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.