5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 59

Türk Ceza Kanunu Madde 59
Sınır dışı edilme

(1) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/1 md.) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.