5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 72

Türk Ceza Kanunu Madde 72
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması

(1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir.

(2) Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.