5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 88

Türk Ceza Kanunu Madde 88
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.