5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 92

Türk Ceza Kanunu Madde 92
Zorunluluk hali

(1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.