kabahatler kanunukabahatler kanunu tam metinmadde 1

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Madde 31

Kabahatler Kanunu Madde 31

Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
(1) (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 27) İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir.

(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir.