kabahatler kanunukabahatler kanunu tam metinmadde 1

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Madde 37

Kabahatler Kanunu Madde 37

Rahatsız etme
(1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir.