cocuk koruma kanunucocuk korumakoruma kanunuCocuk Koruma Kanunu MADDE5395 5395 sayili cocuk koruma kanunu

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Madde 40

Çocuk Koruma Kanunu Madde 40

Denetimin Sona Ermesi
(1) Denetim, kararda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden beklenen yararın elde edilmesi halinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir.

(2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine getirilmesine başlanmakla sona erer.